AB.....................69
spe et caritate ferventem, quae ab Ecclesia exoptatur et ab ipsa IGMR.18
quae ab Ecclesia exoptatur et ab ipsa celebrationis natura postulatur, et IGMR.18
est eas formas et elementa ab Ecclesia proposita seligi et ordinari IGMR.20
vero in celebratione eucharistica, quae ab ipso agitur, presbyterio, diaconis etIGMR.22.2
momenti Liturgiae praebent, cum veneratione ab omnibus sunt audiendae. Quamvis autemIGMR.29.1
et elata voce proferantur et ab omnibus cum attentione auscultentur. ProindeIGMR.32
diacono sive a lectore sive ab omnibus, vox respondeat generi ipsius IGMR.38
recitatione, servatis principiis supra propositis. Ab Apostolo monentur christifideles qui inIGMR.39
igitur erit ad ea quae ab hac Institutione generali et tradita IGMR.42
aut arbitrium. Communis corporis habitus, ab omnibus participantibus servandus, signum estIGMR.42.1
exprimit eosdemque fovet. Fideles stent ab initio cantus ad introitum, velIGMR.43
et oratio universalis fiunt; necnon ab invitatione Orate fratres ante orationemIGMR.43
respondeant. Ubi mos est, populum ab acclamatione Sanctus expleta usque ad IGMR.43.3
recitatur sive a fidelibus, sive ab aliquibus ex ipsis, sive a IGMR.48.1
sive a lectore, sin aliter ab ipso sacerdote, qui potest etiam IGMR.48.1
misericordiam implorant, peragitur de more ab omnibus, partem nempe in eo IGMR.52
a schola, cantatur autem vel ab omnibus simul, vel a populo IGMR.53
populo alternatim cum schola, vel ab ipsa schola. Si non cantatur IGMR.53
Si non cantatur, recitandum est ab omnibus simul aut a duobus IGMR.53
a diacono vel, eo absente, ab alio sacerdote annuntietur. Si tamen IGMR.59
fidemque suam cantu profitetur. Cantatur ab omnibus stantibus, schola vel cantoreIGMR.62
necessitatum auditorum. Homilia de more ab ipso sacerdote celebrante habeatur velIGMR.66
ipso sacerdote celebrante habeatur vel ab eo committatur sacerdoti concelebranti, velIGMR.66
causa homilia haberi potest etiam ab Episcopo vel presbytero qui celebrationiIGMR.66
a schola, cantatur autem vel ab omnibus simul, vel a populo IGMR.68.1
Si non cantatur, recitandum est ab omnibus simul aut a duobus IGMR.68.2
incensari possunt a diacono vel ab alio ministro. Deinde sacerdos manusIGMR.75
partem ipsius Precis eucharisticae constituit, ab omni populo cum sacerdote proferturIGMR.79. b)
Sancti virtutem implorat, ut dona ab hominibus oblata consecrentur, seu CorpusIGMR.79. c)
potest sive a fidelibus, sive ab aliquibus ex ipsis, sive a IGMR.87.1
sive a lectore, sin aliter ab ipso sacerdote postquam ipse communicavit IGMR.87.1
Omnis legitima Eucharistiae celebratio dirigitur ab Episcopo, sive per seipsum, siveIGMR.92
sacerdoti ad altare, serventur normae ab Episcopo datae pro sua dioecesi IGMR.107.
celebratione dominicali. Inter Missas autem ab aliquibus communitatibus celebratas peculiarem locumIGMR.114.
in Missali Romano inveniuntur, vel ab Apostolica Sede probatae sunt. Prex IGMR.147.
communicant, commendatur ut debitam reverentiam, ab iisdem normis statuendam, ante susceptionemIGMR.160.1
vel ad missale ministret. Inde ab epiclesi usque ad ostensionem calicisIGMR.179.1
diaconus Communionem sub utraque specie ab ipso sacerdote accipit, et sacerdotemIGMR.182.
non adsit, munera ipsi propria ab aliquibus concelebrantibus perficiuntur. Si nequeIGMR.208.
fidelibus idoneis committi possunt; secus ab aliquibus concelebrantibus absolvuntur. Concelebrantes inIGMR.208.1
sacerdote celebrante principali; Sanctus vero ab omnibus concelebrantibus una cum populoIGMR.216.
nisi aliter notetur. Partes quae ab omnibus concelebrantibus simul proferuntur, etIGMR.218.
a populo facilius percipitur. Partes ab omnibus concelebrantibus simul dicendae, quaeIGMR.218.1
celebrante principali, extensis manibus, profertur. Ab Haec ergo dona usque adIGMR.227.
profert. Quoad alias Preces eucharisticas ab Apostolica Sede approbatas, serventur normaeIGMR.235.
propiores sunt celebranti principali pacem ab ipso recipiunt ante diaconum. DumIGMR.239.
calice ipsis a diacono, vel ab uno concelebrante oblato, bibendo; aut IGMR.246. b)
calicem. Calix semper abstergitur vel ab eo qui bibit vel ab IGMR.246. b)
ab eo qui bibit vel ab illo qui calicem praesentat. Singuli IGMR.246. b)
suis sedibus remanentibus. Concelebrantes, antequam ab altari discedant, altari profundam inclinationemIGMR.251.
ministro, dicitur a ministro vel ab ipso sacerdote antiphonam ad CommunionemIGMR.269.
cum ad altare perveniunt et ab eo recedunt, non autem durante IGMR.274.2
sacerdote vel a diacono vel ab acolytho instituto post Communionem vel IGMR.279.
cum aqua et vino, quae ab ipso qui purificat, sumitur. Patena IGMR.279.
a sacerdote, vel diacono, vel ab acolytho rite instituto, qui calici IGMR.284. b)
alii ministri munus suum exercent. Ab aula ecclesiae opportune distinguatur autIGMR.295.
requiruntur deponi possunt, scilicet, Evangeliarium ab initio celebrationis usque ad EvangeliiIGMR.306.
concinne componatur, neque fideles impediantur ab iis facile conspiciendis, quae superIGMR.307.
atque, si sola pulsentur, commode ab omnibus audiri queant. Convenit ut IGMR.313.
ordine fiat, ne fidelium attentionem ab ipsa celebratione avocent. Unius autemIGMR.318.1
De iudicio Conferentiae Episcoporum, actis ab Apostolica Sede recognitis, vasa sacraIGMR.329.
sint apta, et clare distinguantur ab iis quae usui cotidiano destinantur IGMR.332.
pectus pendens; a diacono vero ab umero sinistro per transversum super IGMR.340.
statis temporibus occurrentibus. Ex his ab auctoritate competenti seligi possunt MissaeIGMR.373.
actuosam participationem praestare possint, quae ab ipsius Liturgiae natura postulatur, etIGMR.386.
apparare atque approbare, ut, actis ab Apostolica Sede recognitis, in regionibusIGMR.389.
aliis Conferentiis, calendarium amplioris dicionis, ab Apostolica Sede approbandum. In hocIGMR.394.
aptationes elaborandas procedatur. His propositis ab Apostolica Sede rite approbatis, experimentaIGMR.395.3
etiam quoad usus universaliter acceptos ab apostolica et continua traditione, quiIGMR.397.
 
 ABACO..................4
cantuum; in ambone: lectionarium; in abaco: calix, corporale, purificatorium et, proIGMR.118. c)
cooperta, in altari vel in abaco super corporale relinquere eaque statim IGMR.163.1
vasa purificanda, opportune cooperta, in abaco super corporale relinquere eaque statimIGMR.183.
libelli pro sacerdotibus concelebrantibus; in abaco: calix sufficientis magnitudinis, aut pluresIGMR.207. b)
 
 ABACUM.................13
missale et calix, nisi ad abacum paratur, in eo collocantur. OblationesIGMR.73.1
stans ad altare vel ad abacum, purificat patenam vel pyxidem super IGMR.163.1
altare, a ministro deferuntur ad abacum. Licet tamen vasa purificanda, praesertimIGMR.163.1
populo impertit. Evangeliarium demum ad abacum vel aliud locum aptum etIGMR.176.2
praesentat. Hanc praeparationem calicis, ad abacum peragere potest. Si incensum adhibeturIGMR.178.
et alia vasa sacra ad abacum, ibique ea purificat et de IGMR.183.
rite institutus vasa sacra ad abacum defert ibique more solito ea IGMR.192.
aliquibus concelebrantibus, dein calicem ad abacum transfert, ibique ipse vel acolythusIGMR.247.
fert, aliquibus concelebrantibus, calicem ad abacum transfert, ibique ipse vel acolythusIGMR.249.2
vasa necessaria parantur vel ad abacum, vel super altare ad latus IGMR.255.
Communionem. Sacerdos calicem purificat ad abacum vel ad altare. Si calixIGMR.270.
ad altare purificatur, potest ad abacum a ministro deferri, aut super IGMR.270.
Missam, quantum fieri potest ad abacum. Purificatio calicis fit cum aqua IGMR.279.
 
 ABBATE.................1
Episcopo (vel: Vicario, Praelato, Praefecto, Abbate) nostro N. Episcopos Coadiutorem etIGMR.149.2
 
 ABBATIS................1
Episcopi et presbyterorum, in benedictione abbatis et in Missa chrismatis. CommendaturIGMR.199.
 
 ABLUAT.................1
patenam abstergat vel pro necessitate abluat. Similiter fragmenta, si quae extraIGMR.278.
 
 ABLUTIONIS.............1
sacristia sacrarium, in quod aqua ablutionis sacrorum vasorum et linteaminum fundaturIGMR.334.
 
 ABSENTE................10
autem a diacono vel, eo absente, ab alio sacerdote annuntietur. Si IGMR.59
ad sedem sive ad altare. Absente diacono, expleta oratione universali, dumIGMR.190.
Communio sub utraque specie fit, absente diacono, ipse calicem sumentibus ministratIGMR.191.
sacris purificandis et componendis adiuvat. Absente vero diacono, acolythus rite institutusIGMR.192.
venerunt. In accessu ad altare, absente diacono, lector, veste probata indutusIGMR.194.
responsorium post primam lectionem proferre. Absente diacono, post introductionem a sacerdoteIGMR.197.
et benedicit diaconum vel, eo absente, concelebrantem qui Evangelium est proclamaturusIGMR.212.1
cui presbyter praeest, concelebrans qui, absente diacono, Evangelium proclamat, benedictionem celebrantisIGMR.212.1
Post monitionem diaconi vel, eo absente, unius e concelebrantibus: Offerte vobisIGMR.239.
more ministrat diaconus, vel, eo absente, presbyter; vel etiam acolythus riteIGMR.284. a)
 
 ABSIT..................3
si alius quoque idoneus lector absit, sacerdos celebrans etiam alias lectionesIGMR.59
Si alius quoque idoneus lector absit, diaconus etiam alias lectiones proferatIGMR.176.
fideles bene instructi sint et absit omne periculum profanationis Sacramenti velIGMR.283.1