ACTIONES...............5
quodammodo praesentia reddantur. Ceterae autem actiones sacrae et omnia opera christianaeIGMR.16
statuuntur. In gestibus numerantur etiam actiones et processiones, quibus sacerdos cumIGMR.44
Communionem accedunt. Convenit ut huiusmodi actiones et processiones decore peragantur, dumIGMR.44
solummodo curentur quae ad sacras actiones celebrandas directius pertineant, sed utIGMR.293.
ut ex ea significationem suam actiones et signa accipiunt. Sermo adhibeaturIGMR.391.
 
 ACTIONI................2
simplici exstans, sive alius cantus, actioni sacrae, diei vel temporis indoliIGMR.48
peractus, qui tempore apostolico toti actioni eucharisticae nomen dedit, significat fidelesIGMR.83
 
 ACTIONIBUS.............5
institutionis et consecratio: verbis et actionibus Christi sacrificium peragitur, quod ipseIGMR.79. d)
caeremoniarum magister, qui curet de actionibus sacris congrue disponendis et cumIGMR.106.
sunt. Candelabra, quae pro singulis actionibus liturgicis, venerationis et festivae celebrationisIGMR.307.
propria, in Missa aliisque sacris actionibus quae cum Missa directo conectunturIGMR.337.
a sacerdote in processionibus aliisque actionibus sacris, iuxta rubricas proprias singulorumIGMR.341.
 
 ACTIONIS...............9
simul esse sacrificium laudis, gratiarum actionis, propitiatorium et satisfactorium. Mirabile etiamIGMR.2.2
ea enim culmen habetur et actionis qua Deus in Christo mundum IGMR.16
id est homilia, utpote parte actionis liturgicae, fovetur. Inter ea quaeIGMR.29.1
polyphonia, minime excluduntur, dummodo spiritui actionis liturgicae respondeant et participationem omniumIGMR.41
Prex eucharistica, prex scilicet gratiarum actionis et sanctificationis. Sacerdos populum adIGMR.78
Dei convocatur; atque centrum gratiarum actionis, quae per Eucharistiam perficitur. CelebratioIGMR.296.
vestes ad decorem quoque ipsius actionis sacrae conferant oportet. Vestes quibusIGMR.335.
fibrae artificiales, quae respondeant dignitati actionis sacrae et personae. De quaIGMR.343.
eo spectant ut argumenta gratiarum actionis in Prece eucharistica plenius eniteantIGMR.364.
 
 ACTIS..................4
Conferentiae Episcoporum normas edere possunt, actis a Sede Apostolica recognitis. CumIGMR.283.2
inaurentur. De iudicio Conferentiae Episcoporum, actis ab Apostolica Sede recognitis, vasaIGMR.329.
vernaculis apparare atque approbare, ut, actis ab Apostolica Sede recognitis, inIGMR.389.
Episcoporum est aptationes definire, et actis a Sede Apostolica recognitis, inIGMR.390.
 
 ACTU...................4
in singulis celebrationibus occurrit. In actu enim paenitentiali et post invitationemIGMR.45
locum iam habuerit in ipso actu paenitentiali. Cum sit cantus quo IGMR.52
melius appareat participatio sacrificii, quod actu celebratur. Dum sacerdos sumit SacramentumIGMR.85
ad proclamationem vel cantum in actu celebrationis. Sermo adhibeatur fidelibus regionisIGMR.392.1
 
 ACTUALIS...............1
pro diversitate ordinum, munerum, et actualis participationis attingit. Hoc modo populusIGMR.91
 
 ACTUM..................9
inter se coniunguntur, ut unum actum cultus efficiant. Siquidem in Missa IGMR.28
post salutationem initialem et ante actum paenitentialem; in liturgiam verbi, anteIGMR.31
aliis formulis: nonnullae ritum seu actum per se stantem, uti hymnus IGMR.37. a)
diei. Postea sacerdos invitat ad actum paenitentialem, qui, post brevem pausamIGMR.51
aquae in memoriam baptismi. Post actum paenitentialem incipitur semper Kyrie eleisonIGMR.52
postulat. Huiusmodi acclamatio ritum seu actum per se stantem constituit, quoIGMR.62
invitat; simul autem cum fidelibus actum humilitatis, verbis utens evangelicis praescriptisIGMR.84.1
sacerdos potest fideles idoneos, ad actum deputare. Hi ministri ad altareIGMR.162.
casu necessitatis, hoc officium ad actum concreditur; quod de Sanguine ChristiIGMR.284. a)
 
 ACTUOSA................1
officium. Quamvis fidelium praesentia et actuosa participatio, quae ecclesialem celebrationis naturamIGMR.19
 
 ACTUOSAE...............1
sacerdotis et orationibus illum participationis actuosae gradum constituunt, qui in omniIGMR.35
 
 ACTUOSAM...............9
tamen per ipsam participationem consciam, actuosam et fructuosam mysterii eucharistici inIGMR.5.1
ita disponatur, ut consciam illam, actuosam atque plenam participationem fidelium inducatIGMR.18
attentis personarum et locorum adiunctis, actuosam et plenam participationem intensius foveantIGMR.20
semper comprehendant et ita ad actuosam et fructuosam Eucharistiae celebrationem ducanturIGMR.22.3
et foveatur. Aliae partes, ad actuosam fidelium participationem manifestandam et fovendamIGMR.36
cantuum, debite exsequendis, curare, et actuosam fidelium participationem in cantu fovereIGMR.103.
actionem exsequendam et ad fidelium actuosam participationem obtinendam apta sint. AedesIGMR.288.
cantorum locum obtinebunt, qui ipsorum actuosam participationem faciliorem reddat. Sacerdos celebransIGMR.294.1
eucharistica, plenam illam, consciam atque actuosam participationem praestare possint, quae abIGMR.386.
 
 ACTUOSE................1
plebs sancta Dei plene et actuose participat, ibi enim habetur praecipua IGMR.112.
 
 ACTUOSITATIS...........1
peculiarem aspectum vitae spiritualis aut actuositatis Sancti in luce ponunt. UsusIGMR.357.2
 
 ACTUS..................7
est praedita, quippe quae sit actus Christi et Ecclesiae, in quo IGMR.19
coetui convocato tribuuntur, sunt praesertim actus paenitentialis, professio fidei, oratio universalisIGMR.36
verbi praecedunt, scilicet introitus, salutatio, actus paenitentialis, Kyrie, Gloria et collectaIGMR.46
praesertim tempore paschali, loco consueti actus paenitentialis, quandoque fieri potest benedictioIGMR.51.1
Quando Kyrie cantatur ut pars actus paenitentialis, singulis acclamationibus tropus praeponiturIGMR.52.1
in Missam illius diei. Sequitur actus paenitentialis. Postea cantatur vel diciturIGMR.125.
formulis propositis eligendo. Deinde peragitus actus paenitentialis, et, iuxta rubricas, diciturIGMR.258.
 
 AD.....................443
mandavit. Quod quidem iussum etiam ad se pertinere Ecclesia semper est IGMR.1
hominum animis, locis, ritibus, textibus, ad sanctissimae Eucharistiae celebrationem spectarent. NormaeIGMR.1
enim sacerdos, dum anamnesin peragit, ad Deum nomine etiam totius populi IGMR.2.1
et totum id agat, quod ad ipsum pertinet, respectu habito gradus IGMR.5
congregatus, eius verbo nutritus, populus ad id vocatus, ut preces totius IGMR.5.1
ut preces totius familiae humanae ad Deum admoveat, populus, qui pro IGMR.5.1
quoque, ut ritus nonnulli restituerentur ad pristinam sanctorum Patrum normam , iisdemIGMR.6
unde tamen colligere omnia consectaria, ad vitae usum quod attinet, nequibatIGMR.11
sacrificio eucharistico peragendo usurpari liceret. Ad talem quidem postulationem, Concilium, rationemIGMR.11
Propterea congregatum, ut Ecclesiam aptaret ad proprii muneris apostolici necessitates hisceIGMR.12
non omnibus locis erat obtemperatum, ad exitum deducerentur, veluti homilia diebusIGMR.13
in rem transferretur, ut scilicet ad sacram Eucharistiam plenius participandam inIGMR.13.1
Missalis preces Ecclesiae apertius ordinat ad temporis nostri necessitates; cuius generisIGMR.15.1
Missale Romanum patefacta, aliae plures ad hodierna requisita et condiciones accommodataeIGMR.15.1
Ecclesiae praesentem. Hinc dicta nonnulla, ad existimationem et usum bonorum terrestriumIGMR.15.2
normis Concilii Vaticani II, quod ad exitum perduxit conatus ad sacram IGMR.15.3
quod ad exitum perduxit conatus ad sacram Liturgiam fideles propius admovendiIGMR.15.3
cohaerent, ex ea profluunt et ad eam ordinantur. Maxime proinde interestIGMR.16
eos fructus plenius exinde capiant, ad quos obtinendos Christus Dominus sacrificiumIGMR.17
ipsa celebrationis natura postulatur, et ad quam populus christianus vi baptismatisIGMR.18
penitius semper comprehendant et ita ad actuosam et fructuosam Eucharistiae celebrationemIGMR.22.3
ut ipsarum celebrationum dignitas augeatur, ad quam promovendam loci sacri, musicaeIGMR.22.3
nn. 387, 388-393). Quod autem ad varietates et adaptationes profundiores attinetIGMR.26
et adaptationes profundiores attinet, quae ad traditiones et ingenium populorum etIGMR.26
ingenium populorum et regionum attendant, ad mentem art. 40 Constitutionis deIGMR.26
sacerdote praeside personamque Christi gerente, ad memoriale Domini seu sacrificium eucharisticumIGMR.27
in Ecclesia leguntur, Deus ipse ad populum suum loquitur et Christus IGMR.29
divinum in lectionibus sacrae Scripturae ad omnes homines cuiusque temporis dirigaturIGMR.29.1
coetui personam Christi gerens praeest, ad Deum diriguntur nomine totius plebisIGMR.30
igitur orationes praesidentiales nominantur. Item ad sacerdotem, munere praesidis coetus congregatiIGMR.31
exprimatur et foveatur. Aliae partes, ad actuosam fidelium participationem manifestandam etIGMR.36
constituunt; nonnullae vero, uti cantus ad introitum, ad offertorium, ad fractionemIGMR.37. b)
vero, uti cantus ad introitum, ad offertorium, ad fractionem (Agnus Dei IGMR.37. b)
cantus ad introitum, ad offertorium, ad fractionem (Agnus Dei) et ad IGMR.37. b)
ad fractionem (Agnus Dei) et ad Communionem, ritum aliquem comitantur. InIGMR.37. b)
participatio foveatur. Attendendum igitur erit ad ea quae ab hac InstitutioneIGMR.42
Ritus romani definiuntur, et quae ad commune bonum spirituale populi Dei IGMR.42
populi Dei conferant, potius quam ad privatam propensionem aut arbitrium. CommunisIGMR.42
est unitatis membrorum communitatis christianae ad sacram Liturgiam congregatorum: mentem enimIGMR.42.1
Fideles stent ab initio cantus ad introitum, vel dum sacerdos accedit IGMR.43
introitum, vel dum sacerdos accedit ad altare, usque ad collectam inclusiveIGMR.43
sacerdos accedit ad altare, usque ad collectam inclusive; ad cantum AlleluiaIGMR.43
altare, usque ad collectam inclusive; ad cantum Alleluia ante Evangelium; dumIGMR.43
ante orationem super oblata usque ad finem Missae, praeter ea quae IGMR.43
ante Evangelium et psalmus responsorius; ad homiliam et dum fit praeparatioIGMR.43.1
et dum fit praeparatio donorum ad offertorium; atque, pro opportunitate, dumIGMR.43.1
adstantium aliasve rationabiles causas impediantur, ad consecrationem. Hi vero qui nonIGMR.43.2
Hi vero qui non genuflectunt ad consecrationem, inclinationem profundam peragant dumIGMR.43.2
ingenio et rationabilibus populorum traditionibus ad normam iuris aptare. Attendendum tamenIGMR.43.3
ab acclamatione Sanctus expleta usque ad finem Precis eucharisticae et anteIGMR.43.3
genuflexum manere, hic laudabiliter retinetur. Ad uniformitatem in gestibus et corporisIGMR.43.4
sacerdos cum diacono, et ministris, ad altare adit; diaconus ante EvangeliiIGMR.44
proclamationem Evangeliarium seu Librum evangeliorum ad ambonem defert; fideles dona afferuntIGMR.44
defert; fideles dona afferunt et ad Communionem accedunt. Convenit ut huiusmodiIGMR.44
enim paenitentiali et post invitationem ad orandum singuli ad seipsos convertunturIGMR.45
post invitationem ad orandum singuli ad seipsos convertuntur; lectione autem velIGMR.45
ipsis propinquioribus, ut omnes se ad sacra peragenda devote et rite IGMR.45.1
convenientes communionem constituant et recte ad verbum Dei audiendum digneque EucharistiamIGMR.46.1
quibusdam celebrationibus, quae cum Missa ad normam librorum liturgicorum conectuntur, ritusIGMR.46.2
cum diacono et ministris, cantus ad introitum incipitur. Finis huius cantusIGMR.47
Conferentia Episcoporum sit approbatus. Si ad introitum non habetur cantus, antiphonaIGMR.48.1
n. 31) eam aptare. Cum ad presbyterium pervenerint, sacerdos, diaconus, etIGMR.49
et altare incensat. Expleto cantu ad introitum, sacerdos, stans ad sedemIGMR.50
cantu ad introitum, sacerdos, stans ad sedem, una cum universo coetu IGMR.50
Missam diei. Postea sacerdos invitat ad actum paenitentialem, qui, post brevemIGMR.51
celebrationibus sollemnioribus. Deinde sacerdos populum ad orandum invitat; et omnes unaIGMR.54
Ecclesiae, oratio collecta de more ad Deum Patrem, per Christum in IGMR.54
hoc modo: - si dirigitur ad Patrem: Per Dominum nostrum Iesum IGMR.54.1
saecula saeculorum; - si dirigitur ad Patrem, sed in fine ipsius IGMR.54.2
saecula saeculorum; - si dirigitur ad Filium: Qui vivis et regnas IGMR.54.3
insigniat, sive ex parte ministri ad eam annuntiandam deputati et per IGMR.60
psalmum responsorium cantu proferri, saltem ad populi responsum quod attinet. PsalmistaIGMR.61.2
non potest, recitatur modo aptiore ad meditationem verbi Dei fovendam. LocoIGMR.61.2
diebus Paschae et Pentecostes, est ad libitum, cantatur ante Alleluia. HomiliaIGMR.64
et valde commendatur: est enim ad nutrimentum vitae christianae necessaria. SitIGMR.65
occasionibus, in quibus populus frequentior ad ecclesiam convenit. Opportune post homiliamIGMR.66.1
brevi monitione introducit, qua fideles ad orandum invitat, ipsamque oratione concluditIGMR.71
ordinavit. Siquidem: In praeparatione donorum, ad altare afferuntur panis et vinumIGMR.72. a)
Corpus et Sanguis Christi efficientur, ad altare afferuntur. Imprimis altare, seuIGMR.73
purificatorium, missale et calix, nisi ad abacum paratur, in eo collocanturIGMR.73.1
a diacono loco opportuno accipiuntur ad altare deferenda. Quamvis fideles panemIGMR.73.2
Quamvis fideles panem et vinum ad liturgiam destinata non iam de IGMR.73.2
Processionem, qua dona afferuntur, cantus ad offertorium comitatur (cf. n. 37IGMR.74
eaedem sunt ac pro cantu ad introitum (cf. n. 48). Cantus IGMR.74
48). Cantus potest semper ritus ad offertorium sociare, etiam sine processioneIGMR.74
ministro. Deinde sacerdos manus lavat ad latus altaris, quo ritu desideriumIGMR.76
eam comitantur perfectis, per invitationem ad orandum una cum sacerdote et IGMR.77
actionis et sanctificationis. Sacerdos populum ad corda versus Dominum in orationeIGMR.78
Iesum Christum in Spiritu Sancto ad Deum Patrem dirigit. Sensus autem IGMR.78
beatam passionem, gloriosam resurrectionem et ad caelos ascensionem. Oblatio: per quamIGMR.79. e)
membris vivis atque defunctis, quae ad participandam redemptionem et salutem perIGMR.79. g)
dispositis ut cibus spiritualis accipiantur. Ad hoc tendunt fractio aliique ritusIGMR.80
aliique ritus praeparatorii, quibus fideles ad Communionem immediate adducuntur. In OrationeIGMR.80
revera sanctis dentur. Sacerdos invitationem ad orationem profert, omnes vero fidelesIGMR.81
sibi exprimunt, priusquam Sacramento communicent. Ad ipsum signum pacis tradendae quodIGMR.82.1
partem hostiae in calicem immittit, ad significandam unitatem Corporis et SanguinisIGMR.83.1
super calicem fidelibus ostendit eosque ad Christi convivium invitat; simul autemIGMR.84.1
sacerdos sumit Sacramentum, inchoatur cantus ad Communionem, cuius est spiritualem unionemIGMR.86
demonstrare et indolem communitariam processionis ad Eucharistiam suscipiendam magis in lucemIGMR.86
hymnus post Communionem habetur, cantus ad Communionem tempestive claudatur. Curetur utIGMR.86
commode communicare possint. Pro cantu ad Communionem adhiberi potest aut antiphonaIGMR.87
a tota congregatione persolvi potest. Ad precationem populi Dei complendam, necnonIGMR.89
conclusione breviore, idest: ( si dirigitur ad Patrem: Per Christum Dominum nostrumIGMR.89.2
Christum Dominum nostrum; ( si dirigitur ad Patrem, sed in fine ipsius IGMR.89.3
in saecula saeculorum; ( si dirigitur ad Filium: Qui vivis et regnas IGMR.89.4
acclamatione Amen orationem facit suam. Ad ritus conclusionis pertinent: breves notitiaeIGMR.90
diaconi vel sacerdotis, ut unusquisque ad opera sua bona revertatur, collaudansIGMR.90. c)
diaconi et deinde inclinatio profunda ad altare ex parte sacerdotis, diaconiIGMR.90. d)
Episcopo adunata et ordinata. Quare ad universum Corpus Ecclesiae pertinet illudqueIGMR.91
et totum id agant, quod ad ipsos pertinet. Omnis legitima Eucharistiae IGMR.91
sacra consociare. Quod fit non ad sollemnitatem exteriorem ritus augendam, sedIGMR.92.1
sollemnitatem exteriorem ritus augendam, sed ad significandum vividiore luce mysterium EcclesiaeIGMR.92.1
in celebratione praestent. Acolythus instituitur ad servitium altaris et in adiutoriumIGMR.98
ipse exercere debet. Lector instituitur ad proferendas lectiones sacrae Scripturae, EvangelioIGMR.99
exercere debet. Deficiente acolytho instituto, ad servitium altaris et in adiutoriumIGMR.100.
vinum, aquam, deferunt, vel etiam ad sacram Communionem distribuendam deputantur utIGMR.100.
lectore instituto, alii laici deputentur ad proferendas lectiones sacrae Scripturae, quiIGMR.101.
quod inter lectiones invenitur, proferre. Ad suum munus recte implendum necesseIGMR.102.
adesse cantorem vel magistrum chori ad cantum populi dirigendum et sustentandumIGMR.104.
ut in celebrationem introducantur et ad eius intellegentiam melius disponantur. OportetIGMR.105. b)
qui, aliquibus in regionibus, fideles ad portas ecclesiae recipiunt eosque inIGMR.105. d)
deputatione. Quoad munus inserviendi sacerdoti ad altare, serventur normae ab EpiscopoIGMR.107.
quoque fidelibus pro iis quae ad ipsos directe pertinent. Sacerdoti vero IGMR.111.
fieri potest, concelebrent. Omnes insuper ad eam communitatem pertinentes sacerdotes quiIGMR.114.1
Christi crucifixi ornata in processione ad introitum afferri possunt. Super ipsumIGMR.117.
poni potest, nisi in processione ad introitum deferatur, Evangeliarium a libroIGMR.117.
omnia a fidelibus in processione ad offertorium praesententur; vas aquae benedicendaeIGMR.118. c)
et ea quae necessaria sunt ad manus lavandas. Calix laudabiliter cooperiaturIGMR.118. c)
et ministri, sacris vestibus induti, ad altare procedunt hoc ordine: thuriferariusIGMR.120.
nihil dicens. Dum fit processio ad altare, cantus ad introitum peragiturIGMR.121.
fit processio ad altare, cantus ad introitum peragitur (cf. nn. 47-48 IGMR.121.
peragitur (cf. nn. 47-48). Cum ad altare pervenerint, sacerdos et ministriIGMR.122.
laudabiliter super altare deponitur. Sacerdos ad altare accedit ipsumque veneratur osculoIGMR.123.
peractis, sacerdos sedem petit. Cantu ad introitum expleto, omnibus stantibus, sacerdosIGMR.124.
Populus respondet: Amen. Deinde, versus ad populum et manus extendens, sacerdosIGMR.124.1
n. 53). Deinde sacerdos populum ad orandum invitat, manibus iunctis, dicensIGMR.127.
Et omnes una cum sacerdote ad breve tempus silentes orant. Tunc IGMR.127.
liturgiam verbi introducere. Lector vero ad ambonem pergit, et ex lectionarioIGMR.128.
thuribulum, et cereos deferre possunt, ad ambonem accedit, Evangeliarium parum elevatumIGMR.133.
Evangeliarium parum elevatum deferens. Adstantes ad ambonem se convertunt, singularem reverentiamIGMR.133.
Munda cor meum. Sacerdos, stans ad sedem vel in ipso ambone IGMR.136.
cf. n. 68), omnibus stantibus. Ad verba Et incarnatus est, etc IGMR.137.
flectunt. Dicto symbolo, sacerdos stans ad sedem, manibus iunctis, brevi monitioneIGMR.138.
iunctis, brevi monitione fideles invitat ad orationem universalem. Deinde cantor velIGMR.138.
omnes sedent et incipit cantus ad offertorium (cf. n. 74). Acolythus IGMR.139.
oblationem sive panis et vini ad Eucharistiae celebrationem, sive aliorum donorumIGMR.140.
Panis et vinum pro Eucharistia ad celebrantem deferuntur, qui ea super IGMR.140.1
collocantur (cf. n. 73). Sacerdos, ad altare, accipit patenam cum pane IGMR.141.
corporale deponit. Postea, sacerdos stans ad latus altaris, infundit vinum etIGMR.142.
aquae, ministro urceolos porrigente. Reversus ad medium altaris, acceptum calicem ambabusIGMR.142.
opportunite cooperit. Si vero cantus ad offertorium non peragitur vel nonIGMR.142.1
et altare incensat. Minister stans ad latus altaris sacerdotem incensat, deindeIGMR.144.
vel post incensationem, sacerdos, stans ad latus altaris, manus lavat, secretoIGMR.145.
me, Domine, ministro aquam fundente. Ad medium altaris deinde reversus, sacerdosIGMR.146.
extendens et iungens manus, populum ad orandum invitat, dicens: Orate, fratresIGMR.146.
manus elevat. Populus respondet: Habemus ad Dominum. Deinde sacerdos, manibus extensisIGMR.148.
fideles monet. Item pulsat campanulam ad unamquamque ostensionem, iuxta cuiusque lociIGMR.150.
iungens manus, pacem annuntiat, versus ad populum, dicens: Pax Domini sit IGMR.154.
et manibus iunctis dicit orationem ad Communionem Domine Iesu Christe, FiliIGMR.156.
vel super calicem tenens, versus ad populum, dicit: Ecce Agnus Dei IGMR.157.
non sum dignus. Postea, stans ad altare conversus, sacerdos secreto dicitIGMR.158.
sacerdos sumit Sacramentum, inchoatur cantus ad Communionem (cf. n. 86). SacerdosIGMR.159.
patenam vel pyxidem, et accedit ad communicandos, qui de more processionaliterIGMR.160.
aut etiam alios fideles, qui ad hoc rite deputati sint. In IGMR.162.
necessitatis, sacerdos potest fideles idoneos, ad actum deputare. Hi ministri adIGMR.162.
ad actum deputare. Hi ministri ad altare ne accedant antequam sacerdosIGMR.162.1
vinum consecratum forte remanens ipse ad altare statim ex integro consumit IGMR.163.
vero consecratas quae supersunt, aut ad altare sumit aut defert ad IGMR.163.
ad altare sumit aut defert ad locum Eucharistiae asservandae destinatum. SacerdosIGMR.163.
locum Eucharistiae asservandae destinatum. Sacerdos, ad altare reversus, colligit fragmenta, siIGMR.163.1
si quae sint; deinde, stans ad altare vel ad abacum, purificat IGMR.163.1
deinde, stans ad altare vel ad abacum, purificat patenam vel pyxidem IGMR.163.1
exterget. Si vasa purificata sunt ad altare, a ministro deferuntur ad IGMR.163.1
ad altare, a ministro deferuntur ad abacum. Licet tamen vasa purificanda IGMR.163.1
populo dimisso, purificare. Postea sacerdos ad sedem redire potest. Sacrum silentiumIGMR.164.
cf. n. 88). Deinde, stans ad sedem vel ad altare, sacerdos IGMR.165.
Deinde, stans ad sedem vel ad altare, sacerdos, versus ad populum IGMR.165.
vel ad altare, sacerdos, versus ad populum, dicit, manibus iunctis: Oremus IGMR.165.
si habendae sunt, breves annuntiationes ad populum. Deinde sacerdos, extendens manusIGMR.166.
Ipse enim: sacerdoti assistit et ad eius latus procedit; ad altare IGMR.171. a)
et ad eius latus procedit; ad altare, sive ad calicem sive IGMR.171. b)
latus procedit; ad altare, sive ad calicem sive ad librum ministrat IGMR.171. b)
altare, sive ad calicem sive ad librum ministrat; Evangelium proclamat etIGMR.171. b)
elevatum deferens, diaconus sacerdotem accedentem ad altare praecedit, secus ad eiusIGMR.172.
accedentem ad altare praecedit, secus ad eius latus incedit. Cum ad IGMR.172.
ad eius latus incedit. Cum ad altare pervenerit, si Evangeliarium defertIGMR.173.
si Evangeliarium defert, omissa reverentia, ad altare accedit. Deinde Evangeliario laudabiliterIGMR.173.
si adhibetur incensum, sacerdoti assistit ad incensum imponendum et ad crucemIGMR.173.2
assistit ad incensum imponendum et ad crucem et altare thurificandum. AltariIGMR.173.2
una cum sacerdote petit, ibique ad latus sacerdotis consistit eique pro IGMR.174.
cantus profertur, si adhibetur incensum, ad impositionem thuris sacerdoti ministrat, deindeIGMR.175.
facta altari inclinatione, sumit et ad ambonem pergit librum parum elevatumIGMR.175.
manibus iunctis: Dominus vobiscum, dein ad verba Lectio sancti Evangelii, polliceIGMR.175.
dicens: Per evangelica dicta, et ad sacerdotem redit. Quando diaconus EpiscopoIGMR.175.
Evangeliario populo impertit. Evangeliarium demum ad abacum vel aliud locum aptumIGMR.176.2
profert. Oratione universali absoluta, sacerdote ad sedem remanente, diaconus altare praeparatIGMR.178.
curam gerere. Assistit etiam sacerdoti ad dona populi recipienda. Tradit deindeIGMR.178.
sacerdoti praesentat. Hanc praeparationem calicis, ad abacum peragere potest. Si incensumIGMR.178.
ipsum, ut, quando opus sit, ad calicem vel ad missale ministret IGMR.179.
opus sit, ad calicem vel ad missale ministret. Inde ab epiclesi IGMR.179.
ministret. Inde ab epiclesi usque ad ostensionem calicis diaconus de moreIGMR.179.1
plures diaconi, unus ex eis ad consecrationem immittere potest incensum in IGMR.179.1
potest incensum in thuribulum atque ad ostensionem hostiae et calicis incensareIGMR.179.1
ostensionem hostiae et calicis incensare. Ad doxologiam finalem Precis eucharisticae, stansIGMR.180.
doxologiam finalem Precis eucharisticae, stans ad latus sacerdotis, calicem elevatum tenetIGMR.180.
acclamaverit. Postquam sacerdos dixit orationem ad pacem et: Pax Domini sitIGMR.181.
diaconus, pro opportunitate, invitationem facit ad pacem, dicens, manibus iunctis etIGMR.181.
dicens, manibus iunctis et versus ad populum: Offerte vobis pacem. Ipse IGMR.181.
totum Christi Sanguinem qui remansit ad altare reverenter consumit, adiuvantibus, siIGMR.182.
Communionis expleta, diaconus cum sacerdote ad altare revertitur, colligit fragmenta, siIGMR.183.
calicem et alia vasa sacra ad abacum, ibique ea purificat et IGMR.183.
de more componit, dum sacerdos ad sedem redit. Licet tamen vasa IGMR.183.
sollemnis, diaconus dicit: Inclinate vos ad benedictionem. Data benedictione a sacerdoteIGMR.185.
populum dimittit dicens, manibus iunctis, ad populum versus: Ite, missa estIGMR.185.
plures ministros distribuantur. In accessu ad altare crucem, medius inter duosIGMR.188.
accensis, deferre potest. Cum autem ad altare pervenerit, crucem apud altareIGMR.188.
Per totam celebrationem, acolythi est ad sacerdotem vel diaconum, quoties opusIGMR.189.
suum commode possit implere, sive ad sedem sive ad altare. Absente IGMR.189.
implere, sive ad sedem sive ad altare. Absente diacono, expleta orationeIGMR.189.
expleta oratione universali, dum sacerdos ad sedem manet, acolythus super altareIGMR.190.
pro opportunitate, panem et vinum ad altare defert et sacerdoti tradit IGMR.190.
acolythus rite institutus vasa sacra ad abacum defert ibique more solito IGMR.192.
una cum diacono et sacerdote ad sacristiam revertuntur processionaliter eodem modoIGMR.193.
ordine quo venerunt. In accessu ad altare, absente diacono, lector, vesteIGMR.194.
secus cum aliis ministris. Cum ad altare pervenerit, cum aliis facit IGMR.195.
profundam inclinationem. Si Evangeliarium defert, ad altare accedit et Evangeliarium supraIGMR.195.
ex ambone proferre potest. Si ad introitum vel ad Communionem non IGMR.198.
potest. Si ad introitum vel ad Communionem non habetur cantus, et IGMR.198.
christifidelium aliud requirat aut suadeat: ad Missam vespertinam in Cena DominiIGMR.199. a)
Missam vespertinam in Cena Domini; ad Missam in Conciliis, Conventibus EpiscoporumIGMR.199. b)
Conciliis, Conventibus Episcoporum et Synodis; ad Missam conventualem et ad MissamIGMR.199. c)
Synodis; ad Missam conventualem et ad Missam principalem in ecclesiis etIGMR.199. c)
principalem in ecclesiis et oratoriis; ad Missas in conventibus cuiusvis generisIGMR.199. d)
non permittitur. Presbyteri peregrini libenter ad concelebrationem eucharisticam accipiantur, dummodo eorumIGMR.200.
locis sacris diversis. Episcopi est, ad normam iuris, concelebrationis disciplinam inIGMR.202.
cuiusdam conventus sacerdotum concelebrat, Missam ad utilitatem fidelium iterum celebrare potestIGMR.204. e)
quae infra exponentur. Nemo umquam ad concelebrandum accedat neque admittatur inceptaIGMR.206.
de more processio per ecclesiam ad altare. Sacerdotes concelebrantes incedunt anteIGMR.210.
incedunt ante celebrantem principalem. Cum ad altare pervenerint, concelebrantes et celebransIGMR.211.
principali orationem super oblata, concelebrantes ad altare accedunt et circa illudIGMR.215.
neque impedimento sint diacono quando ad altare, ratione sui ministerii, accedereIGMR.215.
extensis. A Quam oblationem usque ad Supplices, celebrans principalis gestus facitIGMR.222.
hoc modo: Quam oblationem, manibus ad oblata extensis; Qui pridie etIGMR.222. a)
manu dextera, si opportunum videtur, ad panem et ad calicem extensa IGMR.222. c)
opportunum videtur, ad panem et ad calicem extensa; ad ostensionem autem IGMR.222. c)
panem et ad calicem extensa; ad ostensionem autem hostiam et calicem IGMR.222. c)
inclinati et manibus iunctis usque ad verba ex hac altaris participatione IGMR.222. e)
deinde erecti et se signantes ad verba omni benedictione caelesti et IGMR.222. e)
extensis, et elata voce profert. Ad verba Nobis quoque peccatoribus omnesIGMR.224.
Ab Haec ergo dona usque ad Et supplices omnes concelebrantes omnia IGMR.227.
modo: Haec ergo dona, manibus ad oblata extensis; Qui cum passioniIGMR.227. a)
manu dextera, si opportunum videtur, ad panem et ad calicem extensa IGMR.227. c)
opportunum videtur, ad panem et ad calicem extensa; ad ostensionem autem IGMR.227. c)
panem et ad calicem extensa; ad ostensionem autem hostiam et calicem IGMR.227. c)
Supplices ergo te, Domine, usque ad Respice, quaesumus, omnes concelebrantes omniaIGMR.230.
Supplices ergo te, Domine, manibus ad oblata extensis; Ipse enim in IGMR.230. a)
manu dextera, si opportunum videtur, ad panem et ad calicem extensa IGMR.230. c)
opportunum videtur, ad panem et ad calicem extensa; ad ostensionem autem IGMR.230. c)
panem et ad calicem extensa; ad ostensionem autem hostiam et calicem IGMR.230. c)
Confitemur tibi, Pater sancte, usque ad omnem sanctificationem compleret, a soloIGMR.232.
A Quaesumus igitur, Domine, usque ad Respice, Domine, omnes concelebrantes omniaIGMR.233.
modo: Quaesumus igitur, Domine, manibus ad oblata extensis; Ipse enim, cumIGMR.233. a)
manu dextera, si opportunum videtur, ad panem et ad calicem extensa IGMR.233. c)
opportunum videtur, ad panem et ad calicem extensa; ad ostensionem autem IGMR.233. c)
panem et ad calicem extensa; ad ostensionem autem hostiam et calicem IGMR.233. c)
concelebrantibus celebrantem principalem adiuvare possunt ad hostias frangendas, sive pro concelebrantiumIGMR.240.
Concelebrantes vero unus post alium ad medium altaris accedunt, genuflectunt etIGMR.242.
tenentes, eique manum sinistram supponentes, ad loca sua recedunt. Possunt tamenIGMR.242.
patenam sequenti et ita usque ad ultimum. Deinde celebrans principalis accipitIGMR.242.
vel super calicem tenens, versus ad populum dicit: Ecce Agnus Dei IGMR.243.
sum dignus. Deinde celebrans principalis, ad altare versus, secreto dicit: CorpusIGMR.244.
bini si duo calices adhibentur, ad altare accedunt, genuflectunt, Sanguinem sumuntIGMR.246. a)
sumunt, labrum calicis abstergunt et ad suam sedem redeunt. Celebrans principalisIGMR.246. a)
calicem praesentat. Singuli, cum communicaverint, ad suam sedem redeunt. Diaconus totumIGMR.246. b)
totum Christi Sanguinem qui remansit ad altare reverenter sumit, adiuvantibus, siIGMR.247.
fert, aliquibus concelebrantibus, dein calicem ad abacum transfert, ibique ipse velIGMR.247.
etiam potest ordinari, ut singuli ad altare Corpori et, statim postea IGMR.248.
autem celebrantis principalis peracta, calix ad latus altaris super aliud corporaleIGMR.248.2
deponitur. Concelebrantes unus post alium ad medium altaris accedunt, genuflectunt etIGMR.248.2
Corpori Domini communicant; transeunt deinde ad latus altaris, et Sanguinem DominiIGMR.248.2
in calice satis Sanguinis remaneat ad Communionem concelebrantium. Diaconus deinde, velIGMR.249.
aut in medio altaris, aut ad latus eius super aliud corporale IGMR.249.
disponit. Concelebrantes, unus post alium, ad altare accedunt, genuflectunt, particulam accipiuntIGMR.249.1
intinctam particulam sumunt, ac deinde ad loca sua recedunt ut initio IGMR.249.1
et Sanguis Christi. Diaconus autem ad altare totum Sanguinem qui remansit IGMR.249.2
casus fert, aliquibus concelebrantibus, calicem ad abacum transfert, ibique ipse velIGMR.249.2
abstergit et componit. Cetera usque ad finem Missae fiunt more solito IGMR.250.
Missam vasa necessaria parantur vel ad abacum, vel super altare ad IGMR.255.
ad abacum, vel super altare ad latus dexterum. Sacerdos ad altare IGMR.255.
altare ad latus dexterum. Sacerdos ad altare accedit et, facta cum IGMR.256.
petit. Si libet, sacerdos potest ad altare manere; hoc in casu IGMR.256.
minister vel sacerdos dicit antiphonam ad introitum. Deinde sacerdos cum ministroIGMR.256.
dicit: In nomine Patris; conversus ad ministrum eum salutat, unam e IGMR.257.
est, secundam lectionem atque versum ad Alleluia vel alterum cantum. DeindeIGMR.261.
si minister Communionem recipit, versus ad eum et hostiam aliquantulum elevatamIGMR.268.
Domine, non sum dignus. Deinde, ad altare conversus, Corpus Christi sumit IGMR.268.
genuflexione, sacerdos hostiam accipit et, ad altare conversus, dicit secreto: DomineIGMR.268.
vel ab ipso sacerdote antiphonam ad Communionem. Sacerdos calicem purificat adIGMR.269.
ad Communionem. Sacerdos calicem purificat ad abacum vel ad altare. Si IGMR.270.
calicem purificat ad abacum vel ad altare. Si calix ad altare IGMR.270.
vel ad altare. Si calix ad altare purificatur, potest ad abacum IGMR.270.
calix ad altare purificatur, potest ad abacum a ministro deferri, aut IGMR.270.
ministro deferri, aut super altare ad latus reponi. Purificatione calicis expletaIGMR.270.
fit dextero genu flectendo usque ad terram, adorationem significat; ideoque reservaturIGMR.274.
VI in Passione Domini, usque ad initium Vigiliae paschalis. In Missa IGMR.274.
et alii ministri genuflectunt, cum ad altare perveniunt et ab eo IGMR.274.2
Divinae Personae simul nominantur, et ad nomen Iesu, beatae Mariae VirginisIGMR.275. a)
corporis: seu inclinatio profunda, fit: ad altare; ad orationes Munda cor IGMR.275. b)
inclinatio profunda, fit: ad altare; ad orationes Munda cor meum et IGMR.275. b)
In spiritu humilitatis; in symbolo ad verba Et incarnatus est; in IGMR.275. b)
incarnatus est; in Canone romano ad verba Supplices te rogamus. Eadem IGMR.275. b)
2; Apoc. 8, 3). Incensum ad libitum adhiberi potest in qualibet IGMR.276.1
durante processione ingressus; initio Missae, ad crucem et altare thurificandum; adIGMR.276. b)
ad crucem et altare thurificandum; ad processionem et ad proclamationem EvangeliiIGMR.276. c)
altare thurificandum; ad processionem et ad proclamationem Evangelii; pane et caliceIGMR.276. c)
et calice super altare depositis, ad thurificanda oblata, crucem et altare IGMR.276. d)
altare, necnon sacerdotem et populum; ad ostensionem hostiae et calicis postIGMR.276. e)
post Missam, quantum fieri potest ad abacum. Purificatio calicis fit cum IGMR.279.
remanet statim ex integro sumatur ad altare. Si hostia vel aliqua IGMR.279.1
Sacramentum sumi, ac propterea, quod ad fructum attinet, nulla gratia necessariaIGMR.282.
fructum attinet, nulla gratia necessaria ad salutem eos defraudari qui unamIGMR.282.
participantium aliamve causam. Quod autem ad modum distribuendi fidelibus sacram CommunionemIGMR.283.2
Communionem sub utraque specie, et ad facultatis extensionem Conferentiae Episcoporum normasIGMR.283.2
Communio sub utraque specie distribuitur: ad calicem de more ministrat diaconusIGMR.284. a)
in casu necessitatis, hoc officium ad actum concreditur; quod de SanguineIGMR.284. a)
Sanguine Christi forte remanet sumitur ad altare a sacerdote, vel diacono IGMR.284. b)
sacra Communio hac forma praebeatur. Ad Communionem sub utraque specie distribuendamIGMR.285.
postquam Corpus Christi accepit, transit ad calicis ministrum et stat coramIGMR.286.
patinam sub ore tenens, accedit ad sacerdotem, qui vas cum sacris IGMR.287.
cum sacris particulis tenet et ad cuius latus sistit minister qui IGMR.287.
ore recipit, ac postea recedit. Ad Eucharistiam celebrandam, populus Dei plerumqueIGMR.288.
dignus. Ecclesiae igitur, aliave loca, ad sacram actionem exsequendam et adIGMR.288.
ad sacram actionem exsequendam et ad fidelium actuosam participationem obtinendam aptaIGMR.288.
Aedes sacrae insuper et res ad cultum divinum pertinentes vere sint IGMR.288.
paroeciales ecclesiae solemni ritu dedicentur. Ad sacras aedes recte exstruendas, reficiendasIGMR.291.
nonnullius momenti diiudicandis. Ornatus ecclesiae ad nobilem ipsius simplicitatem conferat, potiusIGMR.292.
ipsius simplicitatem conferat, potius quam ad pompam. In elementis autem seligendisIGMR.292.
In elementis autem seligendis quae ad ornatum pertinent, rerum veritas cureturIGMR.292.
curetur, atque eo contendatur, ut ad fidelium institutionem conferat et ad IGMR.292.
ad fidelium institutionem conferat et ad dignitatem totius loci sacri. AptaIGMR.292.
non ea solummodo curentur quae ad sacras actiones celebrandas directius pertineantIGMR.293.
ut ea quoque praevideantur, quae ad fidelium convenientem commoditatem tendunt, quaequeIGMR.293.
praevideri solent. Populus Dei, qui ad Missam congregatur, cohaerentem et hierarchicamIGMR.294.
efficitur, est etiam mensa Domini, ad quam participandam in Missa populus IGMR.296.
locum, ut revera centrum sit ad quod totius congregationis fidelium attentioIGMR.299.
potest. Stipites vero aut basis ad mensam sustentandam ex qualibet materia IGMR.301.
tobalea albi coloris ponatur, quae ad formam, mensuram et ornatum quod IGMR.304.
mensam altaris ea tantummodo quae ad Missae celebrationem requiruntur deponi possuntIGMR.306.
Evangeliarium ab initio celebrationis usque ad Evangelii proclamationem; a praesentatione veroIGMR.306.
a praesentatione vero donorum usque ad purificationem vasorum calix cum patenaIGMR.306.
insuper modo discreto quae forte ad amplificationem vocis sacerdotis necessaria suntIGMR.306.1
conspiciatur. Expedit ut huiusmodi crux, ad salutiferam Domini passionem in mentemIGMR.308.
exsistat e quo annuntietur, et ad quem, inter liturgiam verbi, attentio IGMR.309.
universalis. Ambonis dignitas exigit ut ad eum solus minister verbi ascendatIGMR.309.2
eius magis congruus est versus ad populum in vertice presbyterii, nisi IGMR.310.
de more scamna seu sedilia ad eorum usum ponantur. Consuetudo tamen IGMR.311.
facile sumere possint et expedite ad sacram Communionem recipiendam accedere valeantIGMR.311.
organi aliorumque instrumentorum permittitur tantum ad cantum sustentandum. Excipiuntur tamen dominicaIGMR.313.2
insigni, conspicua, decore ornata, et ad orationem apta. Tabernaculum de moreIGMR.314.
non excluso vetere altari quod ad celebrationem amplius non adhibetur (cf IGMR.315. a)
aut etiam in aliquo sacello ad privatam fidelium adorationem et precationemIGMR.315. b)
de asservatione Ss.mae Eucharistiae, ad normam iuris praescribuntur. Ecclesia inIGMR.317.
quae in sancta civitate Ierusalem, ad quam peregrina tendit, celebratur, ubiIGMR.318.
ita disponantur ut fideles manuducant ad mysteria fidei quae ibi celebranturIGMR.318.1
in ornamento et dispositione ecclesiae ad imagines quod attinet, pietati totiusIGMR.318.1
panem et vinum cum aqua ad celebrandum dominicum convivium semper adhibuit IGMR.319.
dominicum convivium semper adhibuit. Panis ad Eucharistiam celebrandam debet esse mereIGMR.320.
caveatur ut panis et vinum ad Eucharistiam destinata perfecto statu conserventurIGMR.323.
consecret, partem narrationis dicens quae ad consecrationem calicis pertinet, quin tamenIGMR.324.
traditionibus congruant, dummodo omnia usui ad quem ipsa sacra supellex destinaturIGMR.325.
n. 390). Inter ea quae ad Missam celebrandam requiruntur, speciali honoreIGMR.327.
valet pro omnibus vasis quae ad hostias recipiendas destinata sunt, uti IGMR.329.
Quoad calices aliaque vasa, quae ad recipiendum Sanguinem Domini destinata suntIGMR.330.
solidis et dignis confici potest. Ad hostias consecrandas patena amplior convenienterIGMR.331.
pro aliis ministris et fidelibus. Ad formam vasorum sacrorum quod attinetIGMR.332.
moribus respondeat singularum regionum dummodo ad usum liturgicum, ad quem destinanturIGMR.332.
regionum dummodo ad usum liturgicum, ad quem destinantur, singula vasa sintIGMR.332.
proprii. Eaedem tamen sacrae vestes ad decorem quoque ipsius actionis sacraeIGMR.335.
per transversum super pectus ducitur ad partem dexteram corporis, ibique retineturIGMR.340.
iuxta rubricas proprias singulorum rituum. Ad formam sacrarum vestium quod attinetIGMR.342.
et moribus singularum regionum respondeant. Ad sacras vestes conficiendas, praeter traditasIGMR.343.
liturgici, efficacius etiam exterius exprimatur. Ad colorem sacrarum vestium quod attinetIGMR.346.
Conferentiae tamen Episcoporum possunt definire, ad colores liturgicos quod attinet, etIGMR.346.1
Evangeliarium et Lectionarium praesertim, quae ad Verbi Dei proclamationem destinantur etIGMR.349.
Insuper omni cura attendendum est ad ea quae directe cum altari IGMR.350.
Sacerdos proinde, in ordinanda Missa, ad commune bonum spirituale populi DeiIGMR.352.1
spirituale populi Dei, potius quam ad suam propensionem attendet. Memor sitIGMR.352.1
minime exclusis, in iis quae ad ipsos magis directo spectant. Cum IGMR.352.1
parte, probe sciant quinam textus ad se spectans adhibeatur, nihilque ex IGMR.352.2
et exsecutio rituum multum confert ad componendos fidelium animos ad EucharistiamIGMR.352.2
confert ad componendos fidelium animos ad Eucharistiam participandam. In sollemnitatibus sacerdosIGMR.352.2
aut calendarium proprium. In memoriis ad libitum: In feriis Adventus aIGMR.355.
feriis Adventus a die 17 ad 24 decembris, diebus infra octavam IGMR.355. a)
feria, aut Missa de memoria ad libitum forte occurrente, aut Missa IGMR.355. c)
autem fidelibus cordi sunt memoriae ad libitum beatae Mariae Virginis vel IGMR.355.3
et Evangelii, quibus populus christianus ad continuitatem operis salutis, secundum mirabileIGMR.357.
Si tamen festum iuxta normas ad gradum sollemnitatis elevatur, additur tertiaIGMR.357.1
aptiorem verbi Dei auditionem fideles ad mysterium quod participant plenius percipiendumIGMR.359.1
participant plenius percipiendum ducantur, et ad incensiorem amorem verbi Dei instituanturIGMR.359.1
oculis habeatur. Tunc attendatur oportet ad facultatem fidelium auscultandi cum fructuIGMR.360.
lectionem magis vel minus longam; ad eorum facultatem audiendi textum magisIGMR.360.
alterum textum iam definitum, vel ad libitum propositum, attendendum erit adIGMR.361.
ad libitum propositum, attendendum erit ad utilitatem participantium, prout nempe agiturIGMR.361.
proprius assignatur, alteri vero tamquam ad libitum adhibendus, quoties utilitas pastoralisIGMR.361.
peculiaribus adiunctis, aliquas aptationes indicandi ad lectiones quod attinet, ea tamenIGMR.362.
Ordine Missae positis, v. gr. ad Agnus Dei, non licet substituere IGMR.366.
inter lectiones occurrentibus, necnon cantibus ad introitum, ad offertorium et adIGMR.367.
occurrentibus, necnon cantibus ad introitum, ad offertorium et ad Communionem, normaeIGMR.367.
ad introitum, ad offertorium et ad Communionem, normae serventur, quae suisIGMR.367.
et orationes, expedit ut Missae ad diversa moderate, idest quando opportunitasIGMR.369.
exigit, adhibeantur. In omnibus Missis ad diversa, nisi aliter expresse caveaturIGMR.370.
Missae rituales, pro variis necessitatibus, ad diversa et votivae. Missae ritualesIGMR.371.
Missae pro variis necessitatibus vel ad diversa assumuntur quibusdam in rerumIGMR.373.
per annum, etiamsi occurrit memoria ad libitum. Celebrari tamen nequeunt, tamquamIGMR.375.
tamquam votivae, Missae quae referuntur ad mysteria vitae Domini vel BeataeIGMR.375.
obligatoria aut feria Adventus usque ad diem 16 decembris inclusive, temporisIGMR.376.
Paschatis, Missae pro variis necessitatibus, ad diversa et votivae per se IGMR.376.
annum in quibus occurrunt memoriae ad libitum vel fit Officium de IGMR.377.
Missam vel adhibere quamlibet orationem ad diversa, exceptis tamen Missis ritualibusIGMR.377.
Paschae, servatis insuper omnibus servandis ad normam iuris. Missa defunctorum postIGMR.380.
annum, in quibus occurrunt memoriae ad libitum vel fit Officium de IGMR.381.1
pro omnibus. Missalis Romani instauratio, ad normam decretorum Concilii Oecumenici VaticaniIGMR.386.
ipsius Liturgiae natura postulatur, et ad quam ipsi fideles, vi suae IGMR.386.
statuere circa munus inserviendi sacerdoti ad altare (cf. n. 107), circa IGMR.387.
ordinandas (cf. n. 291). Sed ad ipsum primarie spectat spiritum sacrae IGMR.387.
coordinationem expetunt, in Conferentia Episcoporum, ad normam iuris, sunt determinandae. AdIGMR.388.
ad normam iuris, sunt determinandae. Ad Conferentias Episcoporum competit imprimis huiusIGMR.389.
Apostolica Sede recognitis, in regionibus ad quas pertinet adhibeatur. Missale RomanumIGMR.389.
supra, n. 273); (textus cantuum ad introitum, ad praesentationem donorum etIGMR.390.3
273); (textus cantuum ad introitum, ad praesentationem donorum et ad CommunionemIGMR.390.3
introitum, ad praesentationem donorum et ad Communionem (cf. supra, nn. 48 IGMR.390.3
textuum versio non spectat imprimis ad meditationem, sed potius ad proclamationemIGMR.392.1
imprimis ad meditationem, sed potius ad proclamationem vel cantum in actu IGMR.392.1
Temporum, et formae et textus ad illas celebrandas, aliaeque peculiares determinationesIGMR.394.2
Conferentiae Episcoporum illas Sedi Apostolicae, ad normam art. 40 Constitutionis deIGMR.395.
romana et inculturatione traditae sunt. Ad modum autem in hac re IGMR.395.1
exponatur, ut, debita facultate concessa, ad singulas aptationes elaborandas procedatur. HisIGMR.395.2
Sedis iudicio proponet. Antequam tamen ad novas aptationes, profundiores praesertim, deveniaturIGMR.396.
ordinateque promoveatur, facultates iam praevisae ad effectum ducantur et normae pastoralesIGMR.396.
ut errores vitentur, verum etiam ad fidei integritatem tradendam, quia EcclesiaeIGMR.397.
Ecclesiae catholicae constituit, cuius divitiae ad bonum universae Ecclesiae iuvant, itaIGMR.397.1
iam exstantibus organice quodammodo crescant, ad ipsius quoque Ritus romani inculturationemIGMR.398.
Inculturationis denique inquisitio minime contendit ad novas familias rituales creandas, sedIGMR.398.1