ADAMUSSIM..............1
disponantur. Oportet monitiones commentatoris sint adamussim praeparatae et sobrietate perspicuae. InIGMR.105. b)
 
 ADAPTATIONES...........1
Quod autem ad varietates et adaptationes profundiores attinet, quae ad traditionesIGMR.26
 
 ADDERE.................1
proprio marte in Missae celebratione addere, demere vel aut mutare non IGMR.24
 
 ADDITUR................1
normas ad gradum sollemnitatis elevatur, additur tertia lectio, quae e CommuniIGMR.357.1
 
 ADDUCITUR..............1
Eadem de causa populus christianus adducitur, ut feria V Hebdomadae sanctaeIGMR.3
 
 ADDUCTA................1
speciebus praesentia in discrimen fuerat adducta, id S. Pii V imprimis IGMR.7
 
 ADDUCUNTUR.............1
quibus fideles ad Communionem immediate adducuntur. In Oratione dominica panis cotidianusIGMR.80
 
 ADEO...................1
saecula, donec veniret, perpetuaret, atque adeo Ecclesiae dilectae sponsae memoriale concrederetIGMR.2
 
 ADESSE.................1
praesertim vero pro organista. Decet adesse cantorem vel magistrum chori adIGMR.104.
 
 ADEST..................6
crucis perpetuatur, Christus realiter praesens adest in ipso coetu in suo IGMR.27
suum in medio fidelium praesens adest. Hoc verbum divinum populus suum IGMR.55
cum populo unus tantum minister adest, ipse diversa munera exerceat. EffectivaIGMR.110.
In qualibet Missae celebratione si adest diaconus, hic suo munere fungatur IGMR.116.
Per evangelica dicta. Si non adest lector, sacerdos ipse omnes lectionesIGMR.135.
vero unus tantum acolythus praesens adest, ea quae potioris sunt momenti IGMR.187.
 
 ADHAEREAT..............1
modo confecta sit, ut corpori adhaereat etiam sine cingulo. Antequam vero IGMR.336.
 
 ADHAERET...............1
silentio et cantibus, atque ipsi adhaeret professione fidei; eo autem nutritusIGMR.55
 
 ADHAESERIT.............1
Quoties aliquod fragmentum hostiae digitis adhaeserit, praecipue post fractionem vel fideliumIGMR.278.
 
 ADHIBEANT..............1
Omnes qui albam induunt, cingulum adhibeant et amictu utantur, nisi ob IGMR.119.1
 
 ADHIBEANTUR............3
Adventus organum aliaque musica instrumenta adhibeantur ea moderatione, quae indoli huiusIGMR.313.1
divinum, educatur. Hae lectiones stricte adhibeantur. Tempore paschali, iuxta Ecclesiae traditionemIGMR.357.
idest quando opportunitas id exigit, adhibeantur. In omnibus Missis ad diversaIGMR.369.
 
 ADHIBEATUR.............7
circa collum non cooperit, amictus adhibeatur. Alba cum superpelliceo commutari nequitIGMR.336.
exquiri, sed e materia quae adhibeatur et a forma. Ornamenta autem IGMR.344.
quinam textus ad se spectans adhibeatur, nihilque ex tempore quodammodo eveniatIGMR.352.2
haec Prex in Missis defunctorum adhibeatur, usurpari potest peculiaris formula proIGMR.365. c)
in regionibus ad quas pertinet adhibeatur. Missale Romanum sive in textuIGMR.389.
actiones et signa accipiunt. Sermo adhibeatur qui captui fidelium respondeat etIGMR.391.1
cantum in actu celebrationis. Sermo adhibeatur fidelibus regionis accommodatus, attamen nobilisIGMR.392.2
 
 ADHIBENDAE.............1
apud populum exsistere possit , eiusque adhibendae facultatem dedit. Flagrans illud studiumIGMR.12
 
 ADHIBENDI..............1
officium quoque explet considerandi prudenterque adhibendi nova (cf. Mt 13, 52IGMR.15
 
 ADHIBENDO..............1
participantium, prout nempe agitur de adhibendo textu, qui facilior est velIGMR.361.
 
 ADHIBENDUM.............1
aliud signum statuere loco illius adhibendum, consentiente Sede Apostolica. Genuflexio, quaeIGMR.273.
 
 ADHIBENDUS.............1
alteri vero tamquam ad libitum adhibendus, quoties utilitas pastoralis id suadeatIGMR.361.
 
 ADHIBENTUR.............3
vel bini si duo calices adhibentur, ad altare accedunt, genuflectunt, SanguinemIGMR.246. a)
biblicorum qui in Missae celebratione adhibentur, peculiari cura attendere. Ex sacraIGMR.391.
litterarum genera quae in Missa adhibentur, uti sunt orationes praesidentiales, antiphonaeIGMR.392.
 
 ADHIBERE...............3
iisdem Missis etiam solam collectam adhibere. Hoc modo ditior copia praebeturIGMR.363.2
nisi aliter expresse caveatur, licet adhibere lectiones feriales, necnon cantus interIGMR.370.
licet celebrare quamlibet Missam vel adhibere quamlibet orationem ad diversa, exceptisIGMR.377.
 
 ADHIBERI...............18
populo vel a schola sola. Adhiberi potest sive antiphona cum suo IGMR.48
ordinibus Sanctorum selecti sunt, qui adhiberi valent, loco textus lectioni respondentisIGMR.61.2
possint. Pro cantu ad Communionem adhiberi potest aut antiphona ex GradualiIGMR.87
peragant. Ex. gr., alius diaconus adhiberi potest pro partibus in cantu IGMR.109.
unus ex his modis potest adhiberi: Celebrans principalis, stans in medioIGMR.246.
8, 3). Incensum ad libitum adhiberi potest in qualibet forma Missae IGMR.276.1
effecta, de iudicio Conferentiae Episcoporum, adhiberi potest. Stipites vero aut basisIGMR.301.
hostias consecrandas patena amplior convenienter adhiberi potest, in qua ponatur panisIGMR.331.
fibrae naturales cuiusque loci propriae adhiberi possunt, necnon aliquae fibrae artificialesIGMR.343.
et Missis defunctorum. Color niger adhiberi potest, ubi mos est, in IGMR.346. e)
in Missis defunctorum. Color rosaceus adhiberi potest, ubi mos est, inIGMR.346. f)
IV in Quadragesima). Diebus sollemnioribus adhiberi possunt sacrae vestes festivae seuIGMR.346. g)
seu Canon romanus, qui semper adhiberi potest, opportunius profertur diebus quibusIGMR.365. a)
Quamvis Praefatione propria instructa sit, adhiberi potest etiam cum aliis praefationibusIGMR.365. b)
Missa pro aliquo defuncto celebratur, adhiberi potest peculiaris formula, suo locoIGMR.365. b)
summarium plenius historiae salutis praebet. Adhiberi potest quando Missa Praefatione propriaIGMR.365. d)
in diversis occasionibus vitae christianae adhiberi possunt pro necessitatibus totius mundiIGMR.368.
postulet, in celebratione cum populo adhiberi potest Missa huic necessitati velIGMR.376.
 
 ADHIBETUR..............18
thure, si incensum seu thus adhibetur; crux in processione deferenda, candelabraIGMR.119.2
cum thuribulo fumigante, si thus adhibetur; ministri qui deferunt cereos accensosIGMR.120. a)
sacerdos Missam celebraturus. Si incensum adhibetur, sacerdos antequam procedatur, incensum inIGMR.120.1
alius cantus, sacerdos incensum, si adhibetur, imponit et benedicit. Deinde, manibusIGMR.132.
Domine. Sacerdos librum, si incensum adhibetur, thurificat (cf. nn. 276-277). DeindeIGMR.134.
stans in ambone. Ibidem, si adhibetur, incensum imponit et benedicit, et IGMR.135.
spiritu humilitatis. Deinde, si incensum adhibetur, sacerdos illud in thuribulo imponitIGMR.144.
cuiusque loci consuetudinem. Si incensum adhibetur, cum hostia et calix populoIGMR.150.1
altare osculo veneratur. Demum si adhibetur incensum, sacerdoti assistit ad incensumIGMR.173.2
vel alter cantus profertur, si adhibetur incensum, ad impositionem thuris sacerdotiIGMR.175.
abacum peragere potest. Si incensum adhibetur, in thurificandis oblatis, cruce etIGMR.178.
sacerdos malit eas facere. Si adhibetur oratio super populum vel formulaIGMR.185.
et sacerdoti tradit. Si incensum adhibetur, sacerdoti thuribulum exhibet eique assistitIGMR.190.
quod ad celebrationem amplius non adhibetur (cf. n. 303). aut etiam IGMR.315. a)
usus traditus, nempe: Color albus adhibetur in Officiis et Missis temporisIGMR.346. a)
Pauli (25 ian.). Color ruber adhibetur in dominica Passionis et feria IGMR.346. b)
celebrationibus Sanctorum Martyrum. Color viridis adhibetur in Officiis et Missis temporisIGMR.346. c)
temporis per annum . Color violaceus adhibetur tempore Adventus et Quadragesimae. AssumiIGMR.346. d)
 
 ADHIBITA...............6
decursu interdum est minor cura adhibita. Hic enim populus est populusIGMR.5
extendens, sacerdos eum salutat, una adhibita e formulis propositis. Potest etiamIGMR.124.1
Mysterium fidei, populus acclamationem profert, adhibita una ex formulis praescriptis. InIGMR.151.
omittere possunt casulam seu planetam, adhibita stola super albam. Omnibus riteIGMR.209.
potest, respondebunt. Quod obtinetur congrue adhibita multiplici facultate electionis, quae infraIGMR.352.
utilitas Ecclesiae id exigat, et adhibita cautela ut novae formae ex IGMR.398.
 
 ADHIBITIS..............3
fidei et Orationem dominicam, modulis adhibitis facilioribus, lingua latina simul cantareIGMR.41.1
sed etiam, hodiernis instrumentis technicis adhibitis, commode audire valeant. Schola cantorumIGMR.311.1
modis loquendi in libris biblicis adhibitis. Item Conferentiarum Episcoporum erit versionemIGMR.391.1
 
 ADHIBUIT...............1
ad celebrandum dominicum convivium semper adhibuit. Panis ad Eucharistiam celebrandam debetIGMR.319.
 
 ADIMPLEAT..............1
cum animi attentione et pietate adimpleat. Huiusmodi preces, quae ante lectionemIGMR.33
 
 ADIMPLENDO.............2
revera apti sint huic muneri adimplendo et sedulo praeparati, ut fideles IGMR.101.
sobrietate perspicuae. In suo munere adimplendo, commentator stat loco apto coramIGMR.105. b)
 
 ADIMPLENS..............1
perpetuandi. Anamnesis: per quam, mandatum adimplens, quod a Christo Domino perIGMR.79. e)
 
 ADIMPLET...............3
quo sacerdos munus suum praecipuum adimplet et semper agit pro salute IGMR.19
aliorum ministrorum, pro necessitate, ipse adimplet si nullus eorum adsit. EvangeliariumIGMR.171. f)
171-186), necnon alias partes populi adimplet. Celebratio sine ministro vel aliquoIGMR.253.
 
 ADIT...................1
diacono, et ministris, ad altare adit; diaconus ante Evangelii proclamationem EvangeliariumIGMR.44
 
 ADIUNCTA...............1
nisi aedis structura vel alia adiuncta id impediant, ex. gr. si IGMR.310.
 
 ADIUNCTIS..............6
fiet si, attentis natura aliisque adiunctis uniuscuiusque coetus liturgici, universa celebratioIGMR.18
quae, attentis personarum et locorum adiunctis, actuosam et plenam participationem intensiusIGMR.20
fit Conferentiis Episcoporum, in peculiaribus adiunctis, aliquas aptationes indicandi ad lectionesIGMR.362.
hebdomadam, vel in peculiaribus rerum adiunctis. Quamvis Praefatione propria instructa sitIGMR.365. b)
diversa assumuntur quibusdam in rerum adiunctis, sive interdum sive statis temporibusIGMR.373.
e Sacra Scriptura peculiaribus in adiunctis desumendae (cf. supra, n. 362 IGMR.390.4