The Concordance
 
 A...................50
per Constitutionem Apostolicam Missale Romanum a Summo Pontifice PAULO VI dieD1.1
ad fidem textus originalis Latini, a Sede Apostolica ad normam iuris D3.6
in celebratione Sanctissimae Eucharistiae inde a die quo publici iuris fietD3.7
Romanum, ex decreto Concilii Tridentini a Decessore Nostro S. Pio V C.1
Oecumenicum Vaticanum II, edita Constitutione a verbis Sacrosanctum Concilium incipiente, generalisC.3
confirmatur Constitutione Apostolica Quo primum a Decessore Nostro S. Pio VC.4
appellabant, per illud tempus, quod a iv ad v saeculum actum C.6
verborum Christi Domini deducta, atque a sacerdote prolata, ad fidelium acclamationemC.6
fore confidimus, ut hoc ipsum a christifidelibus quasi subsidium ad mutuam C.13
hac Nostra praescripsimus vigere incipient a die xxx proximi mensis NovembrisC.14
Novembris hoc anno, id est a Dominica I Adventus. Nostra haec C.14
sit, Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis a Decessoribus Nostris editis, ceterisque praescriptionibusC.15
christifideles uterentur, ut eorum mentes a praecipuis divinae redemptionis mysteriis quadamtenusM.I.1
sevocari viderentur. Sed neminem latet, a Decessoribus Nostris S. Pio X M.I.2
cum eiusdem Christi Pascha renovamus, a summo Deo poscimus, ut, qui M.I.4
per anni circulum explicato communicent. A quo argumento illud haudquaquam dissidereM.II.1
causa, hinc nonnullorum Sanctorum nomina a Calendario generali sublata sunt, hincM.II.3
Sanctorum non ubicumque terrarum notorum, a Calendario Romano expunctis nominibus, ibidemM.II.3
perpensis, novum Calendarium Romanum generale a Consilio ad exsequendam Constitutionem deM.II.5
Apostolica Nostra auctoritate approbamus, ut a die I mensis Ianuarii proximiM.II.5
sit, Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis a Decessoribus Nostris latis, ceterisque praescriptionibusM.II.6
Officio divino. Dies liturgicus decurrit a media nocte ad mediam noctem N.3
proprio, hac ratione: Epiphania, dominicae a die 2 ad diem 8 N.7a)
praecipuos adnumerantur, quorum celebratio incipit a I Vesperis, die praecedenti. NonnullaeN.11
Cinerum et feriae Hebdomadae sanctae, a feria II ad feriam V N.16a)
aliis celebrationibus praeferuntur; feriae Adventus, a die 17 ad diem 24N.16b)
Passionis et Resurrectionis Domini incipit a Missa vespertina in Cena DominiN.19
diei dominicae diluculum. Quinquaginta dies a dominica Resurrectionis ad dominicam PentecostesN.22
paschale mysterium. Tempus Quadragesimae decurrit a feria IV Cinerum ad MissamN.28
tempore Nativitatis. Tempus Nativitatis decurrit a I Vesperis Nativitatis Domini usqueN.33
Ss.mi Nominis Iesu. Dominica a die 2 ad diem 5 N.36
praecepto servanda, assignata sit dominicae a die 2 ad diem 8 N.37
iucundae exspectationis. Tempus Adventus incipit a I Vesperis dominicae quae inciditN.40
II, III, IV Adventus. Feriae a die 17 ad diem 24 N.42
tempus et rationem illa celebrandi a Conferentiis Episcoporum ordinentur oportet. DeN.46
per anni decursum, normae statuantur a competenti auctoritate, attentis necessitatibus localibusN.46
prosequantur oportet. Calendaria tamen particularia, a competenti auctoritate componenda, ab ApostolicaN.49
octava Paschae occurrunt, necnon dies a 17 ad 31 decembris, a N.56f)
a 17 ad 31 decembris, a celebrationibus particularibus liberi maneant, nisiN.56f)
tabula dierum liturgicorum, n. 8 a, b, c, d, aut de N.56f)
non est de praecepto servanda, a Conferentia Episcoporum ad alium diem N.56f)
IV Cinerum. Feriae Hebdomadae sanctae, a feria II ad feriam V N.59.2
fidelium defunctorum. Sollemnitates propriae, nempe: a) Sollemnitas Patroni principalis loci seuN.59.4
Calendarii generalis. Festa propria, nempe: a) Festum Patroni principalis dioecesis. bN.59.8
Ordinis seu Congregationis. Feriae Adventus a die 17 ad 24 decembris N.59.9
generalis. Memoriae obligatoriae propriae, nempe: a) Memoriae Patroni secundarii loci, dioecesisN.59.11
decembris inclusive. Feriae temporis Nativitatis a die 2 ianuarii ad sabbatumN.59.13
post Epiphaniam. Feriae temporis paschalis a feria II post octavam Paschae N.59.13
locum. Attamen sollemnitas, quae impeditur a die liturgico, qui praecedentia gaudeatN.60
diem transferatur qui sit liber a diebus sub nn. 1-8 in N.60
 
 AB..................15
diem statuere, quo eaedem editiones, ab Apostolica Sede rite confirmatae, vigereD1.2
minime obstantibus. Tertio ineunte millennio ab Incarnatione Domini, editionem Missalis RomaniD3.1
demum cuiusvis theologicae institutionis medulla ab omnibus habeantur. Verumtamen in hacC.10
instauratione anni liturgici, cuius normae ab ipsa Sancta Synodo traditae suntM.1
vere proprieque primordialis dies festus ab omnibus haberetur, pariter liturgica sacraeM.I.2
traditione apostolica, quae originem ducit ab ipsa die Resurrectionis Christi, mysteriumN.4
Christi mysterium per anni circulum ab Ecclesia recolitur, ab incarnatione usqueN.17
anni circulum ab Ecclesia recolitur, ab incarnatione usque ad diem PentecostesN.17
Missam in Cena Domini exclusive. Ab initio Quadragesimae usque ad Vigiliam N.28
ordinatur ad recolendam Passionem Christi ab eius ingressu messianico in IerusalemN.31
se ferunt, et ideo obligatorie ab omnibus celebrantur, tum aliorum qui N.49
particularia, a competenti auctoritate componenda, ab Apostolica Sede sunt probanda. InN.49
vel etiam latiori dicioni, communia, ab iis quorum interest, mutua cooperationeN.51
religiosa. Celebrationes calendario proprio inscriptae ab omnibus qui ad illud calendariumN.55
in calendario particulari liber sit ab aliis celebrationibus. Si vero diesN.56b)
 
 AC..................9
permittitur ut editio latina, statim ac in lucem edita fuerit, in D1.2
modo ordinata sunt, ut magis ac magis in christifidelibus ea verbi C.10
Proprii, quod vocant, de Tempore ac de Sanctis, sive ad Calendarii M.1
sentimus et profitemur. Recte igitur ac merito cum sacramentum Nativitatis ChristiM.I.4
festis paschale Christi mysterium nuntiari ac renovari. Quapropter, cum infitias ireM.II.1
statuta sunt, ea omnia firma ac rata esse iubemus, non obstantibus M.II.6
omnes alios Ritus applicari possunt ac debent, normae tamen practicae solumN.2
Filii adventus ad homines recolitur, ac simul tempus quo per hanc N.39
se praebet ut tempus devotae ac iucundae exspectationis. Tempus Adventus incipitN.39
 
 ACCEDIT.............1
fractionis panis et Communionis. Huc accedit quod restituuntur ... ad pristinam sanctorumC.8
 
 ACCENSENTUR.........1
nostrorum Martyrum et Victorum natalicia accensentur, nitida luminis claritate fulgere; cumM.II.1
 
 ACCEPTAE............1
quaeque ipsorum fidelium pietati sunt acceptae, dummodo hae in tabula praecedentiaeN.58
 
 ACCESSIONE..........1
sacrarum Scripturarum pars fidelibus proponitur, accessione profecto completur reliquarum librorum sacrorumC.9
 
 ACCESSIONIBUS.......1
formulas tum aliquatenus recognoscendas tum accessionibus esse locupletandas. Cuius rei faciendaeC.2
 
 ACCIDENTALITER......1
celebrari possunt memoriae obligatoriae, quae accidentaliter occurrunt in feriis Quadragesimae. FeriaeN.59.12
 
 ACCIPIATUR..........1
mutuam omnium unitatem testandam confirmandamque accipiatur, utpote cuius ope, in totC.13
 
 ACCIPITE............2
sic proferri volumus: supra panem: Accipite et manducate ex hoc omnes C.6
vobis tradetur; et supra calicem: Accipite et bibite ex eo omnes C.6
 
 ACCLAMATIONEM.......1
a sacerdote prolata, ad fidelium acclamationem veluti aditum aperiunt. Quoad OrdinemC.6
 
 ACCOMMODANDUM.......1
novis huius temporis animi sensibus accommodandum. Recens autem Concilium Oecumenicum VaticanumC.2
 
 ACCOMMODATA.........1
necessitatibus eligatur, quae sit magis accommodata supplicationum proposito. Ordinatio celebrationis anniN.47
 
 ACCOMMODATIONIBUS...1
usum assumi possit, opportunis adhibitis accommodationibus quae dies celebrationum Sanctorum respiciuntD1.2
 
 ACCURATE............1
praecedentibus versionibus adhuc in usum accurate emendatis ad fidem textus originalisD3.6
 
 ACCURATIUS..........1
mutatus est ad congruentiam textuum accuratius servandam. In Missis Quadragesimae, iuxtaD3.3
 
 ACOLYTHI............1
non mutantur, descriptio habetur munerum acolythi et lectoris, loco munerum quaeD2.2
 
 ACTIBUS.............1
Testamento, vel, tempore paschali, ex Actibus Apostolorum sumpta. Hac enim adhibitaC.9
 
 ACTIONIS............1
altera tamen pars, quam Canonem Actionis appellabant, per illud tempus, quodC.6
 
 ACTUM...............1
a iv ad v saeculum actum est, immutabilem induit formam; cum C.6
 
 ACTUOSA.............1
clarius paterent, atque pia et actuosa fidelium participatio facilior redderetur; tumC.3
 
 AD..................95
Ordine statuto, atque approbatis textibus ad Missale Romanum pertinentibus per ConstitutionemD1.1
novam hanc editionem Missalis Romani ad normam decretorum Concilii Vaticani IID1.1
promulgat et uti typicam declarat. Ad usum autem novi Missalis Romani D1.2
Quaedam formularia completa sunt, antiphonas ad introitum et ad communionem indicandoD2.3
sunt, antiphonas ad introitum et ad communionem indicando. Insuper additi suntD2.3
emendationis et ascriptionis necessitatibus obtemperet. Ad Institutionem Generalem Missalis Romani quodD3.2
ubi via adumbratur Missale Romanum ad necessitates pastorales convenienter componendi. AliaeD3.2
insertis. Commune Beatae Mariae Virginis ad eiusdem Dei Genetricis cultum fovendumD3.3
Missis pro variis necessitatibus vel ad diversa dispositis, necnon in MissisD3.3
ordo orationum quandoque mutatus est ad congruentiam textuum accuratius servandam. InD3.3
super populum inseritur. In appendice ad Ordinem Missae inveniuntur etiam PrexD3.4
adhuc in usum accurate emendatis ad fidem textus originalis Latini, a D3.6
originalis Latini, a Sede Apostolica ad normam iuris recognoscendae. Haec porroD3.6
latini sacerdotes pro norma habuerunt, ad quam eucharisticum sacrificium facerent, sedC.1
proinde primum quasi gradum posuit ad Missale Romanum novis huius temporis C.2
improviso inducta putanda est; cum ad eam haud dubie viam munierint C.4
si, post Concilium Tridentinum celebratum, ad Missalis Romani recognitionem non parumC.4
illud tempus, quod a iv ad v saeculum actum est, immutabilem C.6
deducta, atque a sacerdote prolata, ad fidelium acclamationem veluti aditum aperiuntC.6
Communionis. Huc accedit quod restituuntur ... ad pristinam sanctorum Patrum normam nonnullaC.8
oportebat, suum redditum est momentum. Ad haec, iuxta illud Concilii VaticaniC.9
Sancto duce, novi foederis populus ad perfectam Ecclesiae unitatem veluti urgeriC.10
fideles simul sanctius animum suum ad Cenam Domini praeparent, simul, sacrasC.10
In quibus peculiaris quaedam diligentia ad orationes adhibita est, quae nonC.11
novae responderent, sed etiam vetustissimae ad antiquorum textuum fidem redditae. ExC.11
est, licet textus Gradualis Romani, ad cantum saltem quod attinet, non C.12
Magnus saepe commemorant, sive antiphonae ad introitum et ad Communionem inC.12
sive antiphonae ad introitum et ad Communionem in Missis lectis adhibendae C.12
adhibendae, pro opportunitate, instaurata sunt. Ad extremum, ex iis quae hactenusC.13
ipsum a christifidelibus quasi subsidium ad mutuam omnium unitatem testandam confirmandamqueC.13
linguarum, una eademque cunctorum precatio ad caelestem Patrem, per summum PontificemC.13
in clariore luce ponatur, sive ad ordinationem Proprii, quod vocant, de M.1
Tempore ac de Sanctis, sive ad Calendarii Romani recognitionem quod attinetM.1
sacramentali vi et efficacia pollere ad christianam vitam alendam. Quod quidemM.I.3
recognitio, normaeque eius instaurationem consequentes, ad nihil aliud pertinent, nisi utM.I.5
Familiae relinquantur celebranda, iis tantum ad Ecclesiam universam extensis, quae SanctosM.II.2
Iamvero haec Concilii Oecumenici decreta ad effectum adducendi causa, hinc nonnullorumM.II.3
Martyrum, in iis ortorum regionibus, ad quas Evangelii nuntium serius manavitM.II.3
causas putamus, novum generale Calendarium, ad usum latini ritus digestum, siveM.II.4
populo Dei apponant. Quod quantum ad spiritualem totius christianae multitudinis utilitatemM.II.4
Calendarium Romanum generale a Consilio ad exsequendam Constitutionem de sacra LiturgiaM.II.5
Liturgia compositum, itemque normas universales ad ordinationem anni liturgici spectantes, ApostolicaM.II.5
quo mox diximus, fecerit, usque ad illud tempus valitura, quo Missale M.II.5
opera. Principia quae sequuntur tum ad Ritum romanum tum ad omnes N.2
tum ad Ritum romanum tum ad omnes alios Ritus applicari possunt N.2
liturgicus decurrit a media nocte ad mediam noctem. Celebratio vero dominicaeN.3
autem in his dominicis occurrentes ad feriam secundam sequentem transferuntur, nisiN.5
Epiphania, dominicae a die 2 ad diem 8 ianuarii occurrenti; Ascensio N.7a)
ceteri, aut in calendario inscribuntur ad libitum tamen celebrandi, aut particulariN.9
substituuntur. Memoriae sunt obligatoriae vel ad libitum; earum autem celebratio cumN.14
feriis Quadragesimae, solummodo tamquam memoriae ad libitum celebrari possunt. Si eodemN.14
plures inscribuntur in calendario memoriae ad libitum, una tantum celebrari potestN.14
memoria obligatoria, fieri potest memoria ad libitum de beata Maria VirgineN.15
Hebdomadae sanctae, a feria II ad feriam V inclusive, omnibus aliis N.16a)
feriae Adventus, a die 17 ad diem 24 decembris inclusive, et N.16b)
Ecclesia recolitur, ab incarnatione usque ad diem Pentecostes et ad exspectationemN.17
usque ad diem Pentecostes et ad exspectationem adventus Domini. Cum vero N.17
opportunitatem, etiam Sabbato sancto usque ad Vigiliam paschalem, ubique celebratur sacrumN.20
Quinquaginta dies a dominica Resurrectionis ad dominicam Pentecostes in laetitia etN.22
7). Feriae post Ascensionem usque ad sabbatum ante Pentecosten inclusive adN.26
ad sabbatum ante Pentecosten inclusive ad adventum praeparant Spiritus Sancti ParaclitiN.26
Sancti Paracliti. Tempus Quadragesimae ordinatur ad praeparationem celebrationis Paschae: liturgia enimN.27
recolentes et paenitentiam agentes, componit ad celebrandum paschale mysterium. Tempus QuadragesimaeN.27
decurrit a feria IV Cinerum ad Missam in Cena Domini exclusive N.28
exclusive. Ab initio Quadragesimae usque ad Vigiliam paschalem non dicitur . FeriaN.28
Domini ". Hebdomada sancta ordinatur ad recolendam Passionem Christi ab eiusN.31
I Vesperis Nativitatis Domini usque ad dominicam post Epiphaniam, seu post N.33
Iesu. Dominica a die 2 ad diem 5 ianuarii occurrens est N.36
sit dominicae a die 2 ad diem 8 ianuarii occurrenti (cf N.37
indolem: est enim tempus praeparationis ad sollemnia Nativitatis, in quibus primusN.39
quibus primus Dei Filii adventus ad homines recolitur, ac simul tempus N.39
per hanc recordationem mentes diriguntur ad exspectationem secundi Christi adventus inN.39
Adventus. Feriae a die 17 ad diem 24 decembris inclusive modo N.42
decembris inclusive modo magis directo ad praeparationem Nativitatis Domini ordinantur. PraeterN.42
ianuarii occurrentem et protrahitur usque ad feriam III ante Quadragesimam inclusiveN.44
probanda. In componendis calendariis particularibus, ad haec attendatur: Proprium de temporeN.50
altera celebratione in forma memoriae ad libitum pro translatione aut inventioneN.50b)
pastorales, ut memoriae obligatoriae vel ad libitum inscribantur. Nihil tamen impeditN.54
proprio inscriptae ab omnibus qui ad illud calendarium tenentur servari debentN.55
celebrationibus alicui tantum ecclesiae propriis, ad calendarium dioecesanum vel religiosum quodN.56a)
celebrationibus quae ob rationes pastorales ad alium diem transferri nequeunt, transferaturN.56d)
occurrunt, necnon dies a 17 ad 31 decembris, a celebrationibus particularibusN.56f)
d, aut de sollemnitatibus quae ad aliud tempus nequeunt transferri. SollemnitasN.56f)
praecepto servanda, a Conferentia Episcoporum ad alium diem extra Quadragesimam transferriN.56f)
conveniat eos alii diei assignare ad modum memoriae obligatoriae. Ad bonumN.57
assignare ad modum memoriae obligatoriae. Ad bonum pastorale fidelium procurandum, inN.58
Hebdomadae sanctae, a feria II ad feriam V inclusive. Dies infra N.59.2
Feriae Adventus a die 17 ad 24 decembris inclusive. Dies infra N.59.9
vel Ordinis seu Congregationis. Memoriae ad libitum, quae tamen, modo quidemN.59.12
Hac eadem ratione, ut memoriae ad libitum celebrari possunt memoriae obligatoriaeN.59.12
feriis Quadragesimae. Feriae Adventus usque ad diem 16 decembris inclusive. FeriaeN.59.13
Nativitatis a die 2 ianuarii ad sabbatum post Epiphaniam. Feriae temporis N.59.13
feria II post octavam Paschae ad sabbatum ante Pentecosten inclusive. FeriaeN.59.13
die liturgico, qui praecedentia gaudeat, ad proximiorem diem transferatur qui sitN.60
aliquo die Hebdomadae sanctae, semper ad feriam II post dominicam II N.60